KOMPLEXNÁ IT PODPORA

Zastrešíme Vám všetky činnosti týkajúce sa správy siete, ako aj celého IT s kompletným prevzatím zodpovednosti.

Vzhľadom na neustále zmeny na trhu IT infraštruktúry je pre rozvoj spoločnosti dnes nevyhnutný skúsený technologický partner. Najčastejšie využívanou službou našich zákazníkov je práve komplexná IT správa. Jej hlavnou funkciou je trvalá spolupráca s našimi klientmi pri zabezpečovaní optimálnej funkčnosti výkonu, bezpečnosti a rozvoja ich počítačových i telekomunikačných sietí. V rámci riadených riešení služieb IT  preberáme ako poskytovateľ služieb kompletnú podporu pre všetky vaše IT oblasti. Naším základným princípom je komplexný prístup k zákazníkovi. Preto tiež používame výraz “Komplexná správa IT”.  

Mám záujem o komplexnú podporu
Komplexná IT podpora

IT Outsourcing

Uskutočňovanie určitých činností pomocou externých zdrojov.

Spoločnosť ITsupp poskytuje outsourcingové služby firmám, ktoré chcú znížiť náklady na IT podporu. Naša ponuka v tomto rozsahu zahŕňa kompletnú podporu koncového používateľa (helpdesk a podporu pracovnej stanice), správu siete LAN / WAN, serverov a infraštruktúry zabezpečenie a správu IT. Outsourcing v dnešnej dobe predstavuje celosvetový trend.

IT Outsourcing

IT Integrácia

Proces spájania množstva využívaných aplikácií a systémov do jedného celku.

Táto sada zahŕňa súbor služieb určených na prispôsobenie IT infraštruktúry zákazníka stále sa meniacim obchodným a technologickým potrebám. Spoločnosť ITsupp podporuje zákazníka od predbežnej analýzy a plánovania novej IT platformy prostredníctvom poskytovania vhodného vybavenia, softvéru až po implementačnú fázu. Integračné služby zahŕňajú nasadenie nových systémov na nových platformách, rozšírenie existujúcich funkcií aktualizáciou softvéru, migráciou z jedného systému do druhého a konsolidáciou alebo virtualizáciou súčasného prostredia. So všetkými týmito možnosťami prispôsobenia môže technológia prispieť k rozvoju podnikania.

IT integrácia

Komplexná IT podpora ponúka:

Návrh počítačovej siete

Konfigurácia router/switch

Konfigurácia bezdrôtových sietí

Inštalácie operačného systému

Inštalácie tlačiarní, čítačiek

Správa počítačovej siete

Správa mailového serveru

Správa inštalovaného softvéru

Zabezpečenie antivírovej ochrany

Optimalizácia pracovných staníc

Konzultácie v oblasti IT

Vzdialená podpora

Pravidelná údržba

Monitoring siete

Zálohovanie dát