KOMPLEXNÁ IT PODPORA

Zastrešíme Vám všetky činnosti týkajúce sa správy siete, ako aj celého IT s kompletným prevzatím zodpovednosti.

napísať správu

Vzhľadom na neustále zmeny na trhu IT infraštruktúry je pre rozvoj spoločnosti dnes nevyhnutný skúsený technologický partner. Najčastejšie využívanou službou našich zákazníkov je práve komplexná IT správa. Jej hlavnou funkciou je trvalá spolupráca s našimi klientmi pri zabezpečovaní optimálnej funkčnosti výkonu, bezpečnosti a rozvoja ich počítačových i telekomunikačných sietí. V rámci riadených riešení služieb IT  preberáme ako poskytovateľ služieb kompletnú podporu pre všetky vaše IT oblasti. Naším základným princípom je komplexný prístup k zákazníkovi. Preto tiež používame výraz “Komplexná správa IT”.  

Mám záujem o komplexnú podporu
Komplexná IT podpora

IT Outsourcing

Uskutočňovanie určitých činností pomocou externých zdrojov.

IT Outsourcing

Návrh a realizácia siete

Je jedno či potrebujete zosieťovať dva alebo viac počítačov alebo len jednoducho pripojiť šieťovú tlačiareň. Smelo sa obráťte na nás a náš tím Vám pripraví komplexný a profesionálny návrh Vašej počítačovej siete od vypracovania projektu, cenovej kalkulácie, časového harmonogramu, cez realizáciu, meracích protokolov, záverečného certifikátu, odovzdanie kompletnej dokumentácie až po prevzatie záruky a kompletného dohľadu nad infraštruktúrou.

Vo fáze návrhu a realizácie siete LAN Vám ITsupp ponúka tieto služby:

 • Analýza potrieb zákazníka (prostredie a vonkajšie vplyvy, zaťaženie, počet PC staníc)
 • Analýza súčasnej siete, ak existuje
 • Zhotovenie projektu a cenového rozpočtu
 • Montáž a technická realizácia 
 • Montáž aktívnych prvkov siete (serverov, switchov, routrov)
 • Inštalácia a konfigurácia serverového sieťového softwaru
 • Inštalácia a konfigurácia klientských staníc
 • Testovanie a spustenie siete na internet, konfigurácia serverových aplikácií
 • Kontrola správneho chodu počítačovej siete
 • Zabezpečenie počítačových sietí
 • Manažment počítačovej siete
Návrh a realizácia siete

Dohľad nad sieťou a správa PC

Naším cieľom je, aby Vaše IT systémy boli funkčné, dostupné a bezpečné do takej miery, aby ste sa mohli sústrediť iba na Vaše podnikanie. Správa počítačov spĺňa všetky podmienky pre kompletnú profesionálnu starostlivosť o Vaše IT prostredie. To je presne to, čo vyrieši Vaše starosti, pretože tie prenecháte na nás. Zabezpečíme hladký a bezproblémový chod Vašich počítačov! Monitorovaním sledujeme najdôležitejšie funkcie a chod IT systémov. Ak sa zistí problém, alebo naši technici musia odvrátiť problém skôr, ako bude mať vplyv na Vaše podnikanie, budete upozornený na riešenie tohoto problému.

Dohľad nad počítačovou sieťou

IT Integrácia

Proces spájania množstva využívaných aplikácií a systémov do jedného celku.

Táto sada zahŕňa súbor služieb určených na prispôsobenie IT infraštruktúry zákazníka stále sa meniacim obchodným a technologickým potrebám. Spoločnosť ITsupp podporuje zákazníka od predbežnej analýzy a plánovania novej IT platformy prostredníctvom poskytovania vhodného vybavenia, softvéru až po implementačnú fázu. Integračné služby zahŕňajú nasadenie nových systémov na nových platformách, rozšírenie existujúcich funkcií aktualizáciou softvéru, migráciou z jedného systému do druhého a konsolidáciou alebo virtualizáciou súčasného prostredia. So všetkými týmito možnosťami prispôsobenia môže technológia prispieť k rozvoju podnikania.

IT integrácia

Komplexná IT podpora ponúka:

Návrh počítačovej siete

Konfigurácia router/switch

Konfigurácia bezdrôtových sietí

Inštalácie operačného systému

Inštalácie tlačiarní, čítačiek

Správa počítačovej siete

Správa mailového serveru

Správa inštalovaného softvéru

Zabezpečenie antivírovej ochrany

Optimalizácia pracovných staníc

Konzultácie v oblasti IT

Vzdialená podpora

Pravidelná údržba

Monitoring siete

Zálohovanie dát