SPRÁVA SIETE

V etape realizácie návrhov IT infraštruktúry je našim cieľom vybudovať efektívny a rýchlo fungujúci celok.

Jednou z dalších činností ITsupp je správa siete pre malé a stredné firmy, ktoré vlastnia od 5 do 100 PC, servery, tlačiarne a ostatné periférie. Neodmysliteľnou súčasťou každej IT infraštruktúry sú práve servery, ktoré považujeme za kľúčový prvok v každej firme. Preto sa pravidelne školíme v tejto oblasti, aby sme boli v  neustálom kontakte s najnovšími trendmi. Aj napriek veľkému dôrazu kladenému na technológie, prvým krokom je pochopenie Vašim podnikateľských modelov, plánov a cieľov. Následne využijeme naše skúsenosti, technické znalosti a naše blízke spolupráce s výrobcami a dodávateľmi aby sme splnili všetky Vaše potreby. Svojim klientom pomáhame pri rozhodovaní o ďalšom rozvoji a modernizáciách systémov. 

Mám záujem o správu siete

Návrh a realizácia siete

Je jedno či potrebujete zosieťovať dva alebo viac počítačov alebo len jednoducho pripojiť šieťovú tlačiareň. Smelo sa obráťte na nás a náš tím Vám pripraví komplexný a profesionálny návrh Vašej počítačovej siete od vypracovania projektu, cenovej kalkulácie, časového harmonogramu, cez realizáciu, meracích protokolov, záverečného certifikátu, odovzdanie kompletnej dokumentácie až po prevzatie záruky a kompletného dohľadu nad infraštruktúrou.

Vo fáze návrhu a realizácie siete LAN Vám ITsupp ponúka tieto služby:

 • Analýza potrieb zákazníka (prostredie a vonkajšie vplyvy, zaťaženie, počet PC staníc)
 • Analýza súčasnej siete, ak existuje
 • Zhotovenie projektu a cenového rozpočtu
 • Montáž a technická realizácia 
 • Montáž aktívnych prvkov siete (serverov, switchov, routrov)
 • Inštalácia a konfigurácia serverového sieťového softwaru
 • Inštalácia a konfigurácia klientských staníc
 • Testovanie a spustenie siete na internet, konfigurácia serverových aplikácií
 • Kontrola správneho chodu počítačovej siete
 • Zabezpečenie počítačových sietí
 • Manažment počítačovej siete
Návrh a realizácia siete

Dohľad nad sieťou a správa PC

Naším cieľom je, aby Vaše IT systémy boli funkčné, dostupné a bezpečné do takej miery, aby ste sa mohli sústrediť iba na Vaše podnikanie. Správa počítačov spĺňa všetky podmienky pre kompletnú profesionálnu starostlivosť o Vaše IT prostredie. To je presne to, čo vyrieši Vaše starosti, pretože tie prenecháte na nás. Zabezpečíme hladký a bezproblémový chod Vašich počítačov! Monitorovaním sledujeme najdôležitejšie funkcie a chod IT systémov. Ak sa zistí problém, alebo naši technici musia odvrátiť problém skôr, ako bude mať vplyv na Vaše podnikanie, budete upozornený na riešenie tohoto problému.

Dohľad nad počítačovou sieťou